דגשי בטיחות
ראשי
א   ב   ג   ד   ה   ו   ז   ח   י   כ   ל   מ   נ   ס   ע   פ   צ   ק   ר   ש   ת
א
אברון גולג'י Golgi Tendon organ חיישן שממוקם בצומת גיד-שריר ותפקידו למדוד את רמת המתח בגיד.
אגוניסט Agonist / Prime mover השריר העיקרי שאחראי ליצירת התנועה במפרק.
אדנוזין דו-פוספט ADP מולקולה המורכבת מאדנוזין ושני פוספטים (זרחנים). נוצרת לאחר פירוק ATP.
אדנוזין טרי-פוספט ATP המטבע האנרגטי של הגוף. מולקולה עתירת אנרגיה המורכבת מאדנוזין ושלושה זרחנים (פוספטים(. בתהליך פירוק הקשר הכימי שבין זרחן לבין האדנוזין משתחררת אנרגיה.
אוורור ריאות Ventilation כמות האוויר המתחלפת בריאות בדקה.
אחורי Posterior שממוקם בחלקו האחורי של הגוף.
אטרופיה שרירית Muscular Atrophy ירידה (ניוון) בנפח תא השריר כתוצאה ממחסור בגירוי / פעילות. 
אי ספיקה אקטיבית Active insufficiency מצב הקורה בשריר העובר מעל שני מפרקים. השריר אינו מסוגל להתקצר יותר במפרק אחד מכיוון והוא כבר מקוצר מעבר למפרק השני.
אי ספיקה פסיבית Passive insufficiency מצב הקורה בשריר העובר מעל שני מפרקים. השריר אינו מסוגל להתארך יותר במפרק אחד מכיוון והוא כבר מאורך מעבר למפרק השני.
איבר Organ קבוצה של רקמות היוצרות מבנה המותאם לביצוע תפקיד מסוים.
איברציה Eversion תנועה שמתייחסת לכף הרגל, כאשר השפה החיצונית של כף הרגל נעה החוצה (תנועה במישור האופקי). מייצרת מצב של גב כף רגל אל גב כף רגל.
אימון חזרות Repetition training שיטת אימון הכוללת מקטעי עבודה קצרים עד ארוכים בעצימות גבוהה במיוחד. בין מקטעי העבודה מבוצעים מקטעי התאוששות (הפוגות) סטאטיים או דינמיים עד להתאוששות מלאה.
אימון יתר Overtraining ירידה ביכולת הביצוע לאורך זמן כתוצאה מחוסר איזון בין עומס אימונים והתאוששות.
אימון מחזורי Circuit training שיטת אימון בה המתאמן עובר מתחנה לתחנה (או מתרגיל לתרגיל) בסדרת תחנות קבועות עם זמני עבודה ומנוחה קבועים מראש בין התחנות / תרגילים. השלמה של כל התחנות / התרגילים תוגדר כביצוע סבב שלם.
אימון על-מחזורי Super circuit training שיטת אימון בה המתאמן עובר מתחנה לתחנה (או מתרגיל לתרגיל) בסדרת תחנות קבועות של תרגילי התנגדות ותרגילים אירוביים לסירוגין עם זמני עבודה ומנוחה קבועים מראש בין התחנות / תרגילים. השלמה של כל התחנות / התרגילים תוגדר כביצוע סבב שלם.
אימון רצף נרחב Extensive endurance / Long slow distance (LSD) שיטת אימון אירובית בה הפעילות מתבצעת ברצף לאורך זמן ממושך בקצב / עצימות שמתחת לסף האנאירובי.
אימון רצף עצים / טמפו / קצב Intensive endurance / Tempo run שיטת אימון אירובית בה הפעילות מתבצעת ברצף לאורך זמן בקצב שסביב הסף האנאירובי.
אימוני הפוגות אנאירוביים (עצימים) Anaerobic Intervals אימוני הפוגות המיועדים לשיפור המערכת האנאירובית. מקטעי עבודה המבוצעים בעצימות גבוהה (מעל הסף האנאירובי) לפרקי זמן קצרים עם התאוששות (הפוגה) ארוכה ביחס לזמן מקטע העבודה.
אימוני הפוגות (מקטעים) Interval Training שיטת אימון הכוללת מקטעי עבודה קצרים עד ארוכים המבוצעים לרוב בקצב הסף האנאירובי או מעליו. בין מקטעי העבודה מבוצעים מקטעי התאוששות (הפוגות) פאסיביים או אקטיביים.
אימוני הפוגות אירוביים (נרחבים) Aerobic Intervals אימוני הפוגות המיועדים לשיפור המערכת האירובית. מקטעי עבודה המבוצעים בעצימות בינונית (בקרבת הסף האנאירובי) לפרקי זמן ארוכים עם התאוששות (הפוגה) קצרה ביחס לזמן מקטע העבודה.
אימוני התנגדות Resistance training אימונים שונים כנגד התנגדות חיצונית כלשהיא לפיתוח מרכיבי החוזק השונים.
אינברציה Inversion תנועה שמתייחסת לכף הרגל, כאשר השפה החיצונית של כף הרגל נעה פנימה (תנועה במישור האופקי). מייצרת מצב של כף רגל אל כף רגל.
אינדקס מסת הגוף Body Mass Index (BMI) מדד מסת הגוף - משקל הגוף בק"ג חלקי הגובה במטרים בריבוע. מדד להערכת רמות סיכון לתחלואה במחלות מטבוליות. אינו מהווה מדד לאחוז השומן בגוף ולכן אינו מדד טוב לבעלי מסה שרירית גבוה.
אינסולין Insulin הורמון אנאבולי שמאפשר את הכנסת הגלוקוז לתא ולהרכבת.
אלקטרוליטים Electrolytes מלחים שמשתתפים בתהליכים כימיים ועצביים בגוף.
אנאבולי Anabolic תהליכי בנייה בגוף.
אנזים Enzyme חלבון שמזרז תגובה כימית בגוף.
אנטגוניסט Antagonist השריר הנגדי (בעל קו הפעולה ההפוך) לאגוניסט.
אנתרופומטריה Anthropometry מדידות גוף האדם. מתייחסת למדדי גובה, היקף, אורך גפיים והרכב הגוף.
אפקט אימון Training effect כלל השינויים הנגרמים בגוף בעקבות תהליך של אימון גופני.
אקטין Actin חלבון המשתתף בכיווץ הסרקומר.
אקלום Acclimatization / Acclimation תהליך הסתגלות פיזיולוגי של מערכות הגוף לתנאי הסביבה.
ב
ביו-אנרגטיקה Bioenergetics תהליך בו הגוף ממיר את אבני הבניין של המזון (פחמימות, חלבונים, שומנים) למקור ביולוגי אנרגטי בר-שימוש.
ביו-מכניקה Bio-mechanics מדע העוסק בכוחות שפועלים על הגוף והשפעתם על הגוף.
בסיס התמיכה Base of support שטח דמיוני הנמצא בין כל האיברים הנשענים על הקרקע. כאשר קו הכובד יוצא מבסיס התמיכה, שיווי המשקל יופר.
ג
גו Torso /  Trunk חלקו המרכזי של הגוף (קדמי ואחורי) שמתחיל מתחת לצוואר ומסתיים באגן (ללא הגפיים).
גיד Tendon רקמת החיבור המחברת בין השריר לעצם.
גלוקוז Glucose חד-סוכר (הנקרא גם סוכר הדם) המשמש כמקור אנרגיה זמין וקל לפירוק.
גליקוגן Glycogen רב-סוכר המאוחסן בשריר או בכבד.
גמישות Flexibility טווח התנועה של מפרק ספציפי בתנועה ספציפית.
ד
דופק Pulse התכווצות והתרחבות קצבית של עורק כאשר הלב מזרים דם דרכו. הדופק תואם את קצב הלב.
דו-צדדי Bi-lateral שכולל את שני צדדיו של הגוף.
דיסק בין חולייתי Intervertebral disc רקמת סחוס עבה מלאה בנוזל ג'לטיני הנמצאת בין כל שתי חוליות בעמוד השדרה.
דלקת Inflammation תגובה ברקמה לנזק שנוצר בה לצורך תהליך ריפוי, שיקום ובנייה מחדש. ניתן לזהותה ע"י חדירת תאי דם לבנים לרקמה, כאב, חום, ובפעמים רבות אובדן תפקוד של הרקמה.
ה
הדרגתיות Gradualness עקרון יסוד בתורת האימון המדגיש את הצורך להעלות בצורה הדרגתית את העומסים המוטלים על הגוף על מנת לאפשר התאוששות נאותה לרקמות הגוף השונות.
הולכה Conduction מעבר החום בין שני עצמים הנוגעים זה בזה.
הומאוסטזה / הומאוסטזיס Homeostasis מצב איזון. שמירת תנאים קבועים למדי במערכת ביולוגית בעזרת מנגנוני בקרה פנימיים.
הורדת שכמות Scapula Depression תנועת השכמה כלפי מטה.
הורמון Hormone חלבון המופרש ע"י תא או בלוטה בגוף שמשפיע על תאים אחרים.
הורמון גדילה Growth Hormone (GH( הורמון אנאבולי שמגרה תהליכי גדילה, בנייה והתחדשות.
היפונתרמיה Hyponatremia מצב מסכן חיים של ירידה בריכוז הנתרן בדם (מצב בו רמת הנתרן הנמדדת בדם פחותה מ-135 מילימול / ליטר). נקרא גם "הרעלת מים" כי נגרם לעתים בעקבות שתיית כמות מופרזת של נוזלים.
היפרטרופיה Hypertrophy עלייה בנפח התא ברקמה.
היפרפלזיה Hyperplasia עלייה במספר התאים ברקמה.
המוגלובין Hemoglobin (HB) חלבון בתא הדם, מכיל מולקולות ברזל ותפקידו הובלת חמצן ופחמן דו חמצני.
הסעה Convection מעבר חום בהתאם למפל הטמפרטורות בתיווך נוזל / גז.
הספק Power כמות העבודה המושקעת או מתקבלת ביחידת זמן. היחידה הבינלאומית למדידת הספק היא וואט. לעתים מתייחסים להספק גם כמרכיב של עצימות.
הספק אנאירובי Anaerobic power היכולת של הגוף לשחרר מקסימום אנרגיה (ATP) במאמצים מרביים של עד כ-10 שניות.
הסתגלות Adaption תהליכי ההתאמה של מערכות הגוף השונות בתגובה לעומס חיצוני מתמשך המוטל על הגוף.
הפיכות / הפסקת אימון Detraining מצב של נסיגה ביכולות גופניות שהושגו בתהליך האימון כתוצאה מהפסקתו.
הפנייה / סיבוב / רוטציה Rotation תנועה סביב הציר האנכי של הגוף.
הצמדות שכמות Scapula Protraction תנועה של השכמה בשלושה מישורים כשהייחודית ביניהם היא ההצמדות של השכמה אל כלוב בית החזה.
הרחקה Abduction תנועה במישור החזיתי - הרחקת האיבר ממרכז הגוף.
הרחקה אופקית Horizontal Abduction הרחקה שמתבצעת במישור האופקי. מתבצעת בכתף או בירך. 
הרכב הגוף Body composition ההרכב הכימי של הגוף שבדרך כלל מתחלק לשניים: מסת הגוף הרזה ומסת השומן.
הרמת שכמות Scapula Elevation תנועת השכמה כלפי מעלה.
התאוששות לאחר מאמץ Post Exercise Recovery תהליך החזרה למצב שטרם הפעילות.
התייבשות Dehydration פגיעה במאזן הנוזלים של הגוף (קצב איבוד הנוזלים מהגוף עולה על קצב החזרת הנוזלים אל הגוף).
ו
ויטמין Vitamin כל חומר אורגני החיוני לתפקודו של הגוף ודורש לו בכמויות מזעריות ושהגוף אינו יכול לייצר בכוחות עצמו.
וקטור Vector משתנה פיזיקלי שיש לו גודל וכיוון.
ז
זווית היישום של ההתנגדות Application angle of resistance הזווית שבין קו פעולת כוח של ההתנגדות לבין האיבר עליו פועל הכוח.
זווית היישום של השריר Application angle of the muscle / Angle of pull הזווית בין נקודת האחז של השריר לבין העצם שבה הוא נאחז.
זרוע Lever המרחק בין קו פעולת הכוח וציר הסיבוב.
זריזות Agility היכולת לשנות כיוון ולהאיץ.
ח
חד-צדדי Uni-lateral שכולל צד אחד של הגוף.
חוב החמצן / צריכת חמצן עודף שלאחר הפעילות Oxygen Debt / Excess post-exercise oxygen consumption (EPOC) צריכת החמצן העודפת (מעל זו של רמת המנוחה) המתרחשת בסיומו של המאמץ הגופני.
חוזק (כוח) יחסי Relative strength היחס בין החוזק המרבי של מתאמן לבין משקל גופו / משקל גופו הרזה.
חוזק (כוח) ייחודי Specific strength חוזק שקשור לתבניות התנועה הייחודיות של הפעילות.
חוזק  (כוח) מוחלט Absolute strength כמות הכוח שניתן להפיק ללא קשר למשקל / גודל הגוף.
חוזק (כוח) מרבי Maximal strength הכוח המרבי שהמערכת העצבית שרירית יכולה לייצר במהלך כיווץ מרבי. יכול להימדד בצורה יחסית או מוחלטת.
חוזק (כוח) מתפרץ Explosive strength היכולת לפתח כוח במהירות.
חומצה לקטית / חומצת חלב Lactic Acid אחד התוצרים של תהליך הגליקוליזה, בגוף הופכת מיד ללקטאט.
חומצות אמינו Amino acids תרכובות אורגניות המכילות חנקן המהוות את יחידות המבנה הבסיסיות של חלבונים.
חוק התמורה הפוחתת Law of diminishing returns עקרון יסוד בתורת האימון שמציין כי ככל שהמתאמן מתקדם יותר השיפור (פיצוי היסף) ביכולת הגופנית שיושג כתוצאה מתכנית האימונים הולך וקטן בכמותו.
חזי Thoracic אזור בית החזה של הגוף שמתחיל מתחת לצוואר ומסתיים בקצהו התחתון כלוב בית החזה.
חזרות Repetitions כמות הפעמים שמבוצעת פעולה מסוימת בתוך מערכה.
חזרות מרביות RM מספר החזרות המרבי (Repetition Maximum) שניתן לבצע כנגד התנגדות מסוימת.
חידוד תחרותי Taper הפחתה שיטתית של העומס האימוני על מנת להעלות את רמת המוכנות בנקודת זמן מסוימת.
חילוף חומרים Metabolism כלל התגובות והתהליכים מקיימי החיים. בכללם התהליכים האנבוליים והקטבוליים.
חימום גופני לפני אימון Warm-up חלקו הראשון של האימון שמטרתו מעבר הדרגתי ממצב מנוחה לפעילות המתכוננת.
חיצוני External שממוקם בשכבה חיצונית יחסית של הגוף.
חלבון Protein תרכובת כימית שמורכבת מחומצות אמינו.
חמצת Acidosis עלייה בריכוזי יוני המימן (חומציות) ברקמות הפעילות ו/או בדם המפריעה לתפקוד הגוף.
י
יחידה מוטורית Motor Unit העצב המוטורי וקבוצת סיבי השריר אותם הוא מעצבב.
יחידת MET Metabolic Equivalent of Task (MET) / METs מדד פיזיולוגי לביטוי עלות אנרגטית של פעילויות שונות. יחידת MET אחת שקולה לצריכת האנרגיה של הגוף במנוחה. פעילות ברמה של 3 METS מוגדרת בעצימות קלה. פעילות ברמה של 3-6 METS מוגדרת בעצימות בינונית. פעילות ברמה של למעלה מ-6 METS מוגדרת בעצימות גבוהה.
יחידת אימון Exercise האימון הבודד המרכיב חלק מתכנית האימונים.
יחס אגוניסט-אנטגוניסט Antagonist ratio יחס הכוחות בין השריר האגוניסט והשריר האנטגוניסט של מפרק ספציפי. לכל מפרק ישנו יחס תקין בין האגוניסט והאנטגוניסט על מנת לייעל את התנועה ולמנוע פציעות.
יחס יציבות-תנועתיות Stability-Mobility ratio קיים יחס הפוך בין יציבות המפרק לתנועתיות המתאפשרת בו.
יחס כושר גופני-עייפות Fitness-Fatigue Relationship היחס בין הכושר הגופני שמושג כתגובה לאימונים לבין העייפות שנוצרת כתוצאה מהאימונים וכיצד היחס ביניהם משפיעה על מוכנות המתאמן.
ייחודיות Specificity עקרון יסוד בתורת האימון המדגיש את הצורך להתאים את תוכן האימון למטרות הייחודיות שלשמן הוא מבוצע על מנת ליצור העברה טובה ליכולות הגופניות הנדרשות.
ייחודיות ביו-אנרגטית Bio-energetics Specificity הדרישות הביו-אנרגטיות הייחודיות לסוג מסוים של מאמץ.
יכולות ביו-מוטוריות Bio-motor Abilities היכולות של הגוף לביצוע משימות שונות הכוללות חוזק, מהירות, סבולת ועוד. נקבעות ע"פ הגנטיקה ויכולות להיות מושפעות מתהליכי אימון.
יכולת התרסה Buffering capacity היכולת של הגוף לשמור על רמת החומציות התקינה של הגוף נוכח רמות חומציות גבוהות בסביבתו.
יציבה Posture סך כל היחסים בין איברי הגוף אחד ביחס לשני.
יציבה טובה Good posture ארגון איברי הגוף אחד ביחס לשני היוצר חלוקת כוחות מיטבית על עמוד השדרה, העצבים והמפרקים השונים. 
יציבות / שיווי משקל Stability היכולת להתמודד עם כוחות חיצוניים ולהישאר בשיווי משקל.
כ
כאבי שרירים מאוחרים Delayed Onset Muscle Soreness (DOMS) כאבי שרירים המופיעים 24-48 שעות לאחר פעילות גופנית עצימה או פעילות שהגוף אינו מורגל אליה (ובמיוחד אם בפעילות כלולות פעולות אקסצנטריות מרובות).
כושר גופני Physical Fitness יכולת הביצוע והתפקוד של האדם במטלה גופנית מסוימת שנקבעת על פי תת-היכולות (חוזק, מהירות, סבולת, גמישות, קואורדינציה, מהירות תגובה, שיווי משקל וקינסתזיה).
כושר קרבי Combat Fitness כושר גופני במטלות צבאיות. יכולתו הגופנית של החייל לבצע את משימותיו הצבאיות בצורה היעילה ביותר כגון, הרמת פגז, ביצוע ירי לאחר מאמץ, הליכה עם משא וכדומה.
כיווץ איזוטוני Isotonic contraction כיווץ דינמי של השרירים (קונצנטרי או אקסצנטרי)
כיווץ איזומטרי Isometric  כיווץ בו השריר שומר על אורכו כנגד עומס.
כיווץ אקסצנטרי Eccentric contraction כיווץ בו השריר מתכווץ ומתארך (נקודת אחז מתרחקת מנקודת תחל).
כיווץ הדדי / משותף CO-Contraction כיווץ בו זמנית של אגוניסט ואנטגוניסט סביב מפרק על מנת לייצבו.
כיווץ קונצנטרי Concentric contraction כיווץ בו השריר מתכווץ ומתקצר (נקודת אחז מתקרבת לנקודת תחל).
כישור השריר Muscle spindle מבנה הממוקם בתוך סיבי השריר, המתפקד כקולטן (רצפטור) הרגיש לשינויים באורך השריר. לכישור השריר תפקיד מהותי בשליטה על פעולת השרירים, במחזור מתיחה-כיווץ ובתחושת ההתמצאות המרחבית (פרופריוספציה) של הגוף.
כישלון חיובי Positive failure מונח מעולם אימוני ההתנגדות שמתאר מצב בו אין יכולת של השריר לבצע את החלק הקונצנטרי של חזרה.
כפיפה Flexion תנועה להקטנת הזווית במפרק  במישור החיצי.
כפיפה גבית Dorsi-flexion תנועה להקטנת הזווית שבין גב כף הרגל לשוקה / גב כף היד לאמה.
כפיפה כפית Plantar-flexion תנועה להקטנת הזווית כף הרגל לשוק / כף היד לאמה.
ל
לחץ דם Blood Pressure הלחץ שמפעיל הדם על דפנות כלי הדם (בדר"כ העורקים). נמדד ביחידות של מ"מ כספית (mmHg).
לקטאט Lactate מלח הנוצר מחומצה לקטית (Lactic Acid). משמש כסמן לחמצת, אינו משפיע על עייפות בשריר וניתן להפיק ממנו אנרגיה.
מ
מאמץ גזירה Shear stress נוצר ע"י שני כוחות מנוגדים בכיוונם שקו פעולתם בגוף מסוים קרוב אחד לשני.
מאמץ דחיסה Compression stress נוצר ע"י שני כוחות מנוגדים בכיוונם, שפועלים אחד כלפי השני על אותו קו בגוף מסוים.
מאמץ כפיפה Bending stress נוצר ע"י שני כוחות שפועלים באותו הכיוון על קצוות של גוף מסוים, איך אינם עוברים באותו קו. במאמץ זה צד אחד של הגוף נדחס והצד השני נמתח.
מאמץ מתיחה Tension / Traction stress נוצר ע"י שני כוחות מנוגדים בכיוונם, המתרחקים אחד מהשני, שפועלים על אותו קו בגוף מסוים.
מאמץ פיתול Torsion stress נוצר ע"י שני מומנטים מנוגדים בכיוונם שפועלים על שני קצוות של גוף מסוים.
מהירות Speed / velocity שינוי מיקום של גוף בפרק זמן. מבחינה פיזיקלית למונח מהירות בעברית קיימים שני פירושים: Speed – משמעות של גודל בלבד (משתנה סקלרי) המרחק חלקי הזמן. Velocity – משמעות של גודל וכיוון (משתנה וקטורי).
מוכנות Preparedness מוכנות כוללת לביצוע יכולת גופנית. מושפעת מיחס כושר גופני-עייפות. מצב שעלייה שלו תגרום לשיפור ביכולת הגופנית וירידה שלו תגרום לפגיעה ביכולת הגופנית.
מומנט Torque כוח שפועל בניצב לזרוע וגורם לתנועה סיבובית.
מורכבות של יכולת Complexity רמת התחכום והקושי הביומכני של יכולת מסוימת.
מותני Lumbar האזור המותני של הגוף שמתחיל מתחת לכלוב בית החזה ומסתיים באגן.
מחזור אימונים בינוני Meso-cycle תקופת אימונים בת 2-8 שבועות כחלק ממחזור האימונים הגדול.
מחזור אימונים גדול Macro-cycle שלב של מספר חודשים כחלק מתוכנית האימונים השנתית.
מחזור אימונים קטן  (מחזור זוטא) Micro-cycle תקופת אימונים בת 3-7 ימים כחלק ממחזור האימונים הבינוני.
מחזור מתיחה-כיווץ Stretch shortening cycle שילוב בין פעולות שריר קונצנטריות ואקסצנטריות. מצב בו כיווץ אקסצנטרי מלווה בכיווץ קונצנטרי חזק יותר הודות להפעלת כישור השריר, גיוס יחידות מוטוריות נוספות והודות לאנרגיה אלסטית.
מיוגלובין Myoglobin חלבון הנמצא בשריר ותפקידו להעביר את החמצן מקרום התא למיטוכונדריה. 
מיוזין Myosin חלבון המשתתף בכיווץ הסרקומר.
מיטוכונדריה Mitochondria האברונים בהם מתרחשת הרכבה מחדש של מולקולת ATP כתוצאה מתהליכי הפקת האנרגיה תוך שימוש בחמצן.
מייצב / מקבע Fixator שריר (או קבוצת שרירים) שפועל למנוע תנועה באיבר אחד או יותר בגוף.
מינרלים Minerals חומרים אנ-אורגניים בעלי תפקידים רבים בגוף: אבני בניין של מרכיבי הגוף, מזרזים תהליכים כימיים, משתתפים ביצירת גירויים עצביים והעברתם, ומסייעים בשמירת מאזן החומציות והמלחים (אלקטרוליטים) והנוזלים בגוף.
מישור אופקי Horizontal / Transverse Plane כל מישור שמקביל לקרקע (אופקי), שמחלק את הגוף לחלק עליון ולחלק תחתון.
מישור חזיתי Frontal plane / Coronal plane כל מישור שחוצה את הגוף מצד ימין לצד שמאל ומחלק את הגוף לשני חלקים – קדמי ואחורי.
מישור חיצי Sagittal plane כל מישור שעובר דרך קו החציון ומחלק את הגוף לשני חצאים -  מחצית ימנית ומחצית שמאלית.
מישורי התנועה Planes of movement נקודות ייחוס לחלוקת הגוף במרחב לצורך ניתוח תנועות גוף האדם.
מכפלת עומס-נפח Volume Load שיטה לחישוב העומס באימוני התנגדות. מכפלה של כמות החזרות שבוצעו כפול מספר המערכות שבוצעו כפול ההתנגדות (בק"ג).
מכת חום Heat stroke / Hyperthermia עלייה חריגה של טמפרטורת הליבה של הגוף מעל כ-40 מעלות צלזיוס מלווה בשינוי מצב התנהגותי. מצב מסכן חיים של הפרת מאזן החום של הגוף (קצב ייצור החום בגוף עולה על קצב פינויו מהגוף).
מנוף Lever זרוע המחוברת לציר בקצה, המשמשת ליצירת מומנט לצורך הקלה על התגברות על התנגדות.
מנח ניטרלי / טבעי Neutral Position מנח אנטומי של עקומות עמוד השדרה.
מסלול האנרגיה האירובי Oxidative system / Aerobic system מסלול אספקת אנרגיה שמפרק פחמימות, שומנים וחלבונים בנוכחות חמצן למאמצים ממושכים בעצימות מתונה-בינונית או במנוחה.
מסלול האנרגיה האנאירובי א-לקטי (הפוספוגני) Phosphagen System (ATP-PC) המערכת האנרגטית הדומיננטית המספקת את האנרגיה הדרושה בפעילויות קצרות ועצימות מאוד מתוך מאגרי האנרגיה הזמינים. 
מסלול האנרגיה הגליקוליטי / גליקוליזה אנאירובית Glycolytic System / Anaerobic Glycolysis / Anaerobic Capacity מסלול אנרגיה שמפרק גלוקוז ללא נוכחות חמצן. התהליך מאפשר אספקת ATP בקצב מהיר וביצוע עבודה בהספק גבוה לזמן קצר (בעקבות תוצרי לוואי שמשתחררים בתהליך יצירת האנרגיה וגורמים לחמצת).
מסלול מכשולים Obstacle course מתקן אימון גופני המשמש ללימוד טכניקות מעבר מכשולים המדמים מכשולים טבעיים בשטח. במסלול המכשולים מתקיים גם בוחן כושר קרבי ייעודי ללוחם.
מסת הגוף הרזה Lean body mass (LBM) / Fat-free mass (FFM) משקל הגוף הכולל פחות משקל רקמות השומן של הגוף.
מערכה (סט) Set כמות החזרות שמתבצעת ברצף לפני מנוחה.
מערכת System קבוצת איברים או מבנים הקשורים זה לזה ברצף מסוים, המאפשרים קיום תפקוד מרכזי כלשהוא בגוף.
מערכת ההובלה Circulation system המערכת בגוף שפועלת על מנת להעביר חומרים שונים בגוף ולקשר בין חלקים / איברים שונים בגוף. מכילה את מערכת הדם ומערכת הלימפה.
מערכת הורמונלית Endocrine system אוסף של בלוטות שמייצרות ומפרישות הורמונים אל מחזור הדם. תפקידה של המערכת לשלוט בתהליכי זירוז, ויסות, גדילה וחילוף חומרים שמתקיימים באברי הגוף השונים.
מערכת החיסון Immune system המערכת בגוף שתפקידה להגן בכל דרך אפשרית כנגד הפתוגנים (וירוס, בקטריה, פטרייה או כל מיקרואורגניזם אחר הזר לגוף) אשר נכנסו, או בו במקביל במניעת כניסת פתוגנים ישנים או חדשים לגוף האדם.
מערכת הנשימה Respiration system המערכת בגוף שפועלת על מנת לאוורר את הריאות (להכניס ולהוציא אוויר).
מערכת העצבים Nervous system מערכת שתפקידה לקלוט גירויים פנימיים וחיצוניים להעבירם אל מרכזי שליטה ובקרה ולהוציא הוראות פעולה לשרירים או בלוטות בגוף.
מערכת העצבים הסימפתטית Sympathetic nervous system  זרוע של מערכת העצבים האוטונומית. פועלת לתגובות מידיות ומעלה מדדים שונים במצבי לחץ, חירום ומתח, ומכינה את הגוף למאבק או נסיגה בהתאם לתגובת הילחם או ברח (Fight or Flight).
מערכת העצבים הפרה-סימפתטית Para-sympathetic nervous system  זרוע של מערכת העצבים האוטונומית. אחראית לפעולות הרגעה ושימור (הורדת מדדים שונים).
מפרק Joint נקודת מפגש בין שתי עצמות או יותר.
מקטע פליטה Ejection fraction מדד חיוני לתפקוד הלב. יכולתו של החדר השמאלי של הלב להזרים דם לגוף. מדד זה מבטא את היחס בין כמות הדם היוצאת מהחדר לבין כמות הדם הכללית שהייתה בו. מקטע פליטה תקין הוא בדרך כלל 50%-75%, כלומר הלב הצליח להזרים החוצה אל הגוף יותר מחצי מכמות הדם שהייתה בחדר המלא.
מרכז הכובד Center of Gravity נקודה דמיונית בה נפגשים שלושת מישורי התנועה.
מתיחות דינמיות Dynamic stretching פעולה של הארכת השריר (או קבוצת שרירים) תוך כדי תנועה עד לקצה טווח התנועה שלו.
מתיחות סטטיות Static / isometric stretching פעולה של הארכת השריר (או קבוצת שרירים) עד לקצה טווח התנועה שלו ושהייה במצב זה.
נ
נוסחת קרוונן Karvonen formula  שיטת חישוב לדופק מטרה באימון בהתחשב ברזרבת הדופק (הטווח האפקטיבי בין דופק המנוחה והדופק המרבי).
נידוף / התאיידות Evaporation תהליך של אידוי (מעבר של נוזל למצב גז) שקורה רק על פני השטח של נוזל. 
נימים Capillaries כלי הדם הקטנים ביותר ובהם מתבצע חילוף החומרים בין הדם לתאים.
נסיגת שכמות Scapula Retraction תנועה של השכמה בשלושה מישורים כשהייחודית ביניהם היא התרחקות של השכמה מכלוב בית החזה.
נפח אימון Training Volume המרכיב הכמותי של האימון. יכול להימדד בצורה של זמן או מרחק באימונים כגון הליכה / ריצה, אופניים, שחייה וכו' וכמכפלת עומס-נפח באימוני התנגדות.
נפח פעימה Stroke volume (SV) נפח הדם המוזרם על ידי הלב דרך העורקים במהלך התכווצותו.
נקודת אחז Insertion הנקודה שבה השריר מסתיים / נאחז שרחוקה ממרכז הגוף.
נקודת תחל Origin הנקודה שבה השריר מתחיל / נאחז שקרובה למרכז הגוף.
ס
סבולת Endurance / stamina היכולת לעמוד בפני עייפות בעת ביצוע מאמצים גופניים.
סבולת אירובית (לב-ריאה) Aerobic endurance היכולת של המערכות המרכזיות (מערכת הלב וכלי הדם, מערכת הנשימה ומערכת העצבים) לתמוך בפעילות מתמשכת שמפעילה את קבוצות שרירי השלד הגדולות.
סבולת אנאירובית Anaerobic endurance היכולת של הגוף לשמר הספק של מאמץ נוכח רמות גבוהות של חמצת ולבצע התרסה לחומציות הנוצרת בפעילות.
סבולת מהירות Speed endurance "יכולת לשמור על מהירות מרבית במרחק נתון.
סבולת שרירית Muscular Endurance / Strength endurance היכולת של המערכת העצבית-שרירית לייצר כוח באופן שחוזר על עצמו.
סופינציה Supination סיבוב האמה החוצה ביחס למרפק.
סופר רב-סט Giant set שיטת אימון מעולם אימוני ההתנגדות – ביצוע של 2-3 תרגילים לאותה קבוצת שרירים או אותו אזור בגוף ללא מנוחה ביניהם.
סופר-סט Super-set שיטת אימון מעולם אימוני ההתנגדות - ביצוע מערכה של תרגיל מסוים ומיד בסיומו ביצוע מערכה של תרגיל נוסף. מתייחס לביצוע של תרגיל בתבנית תנועתית מסוימת ולאחר מכן בתבנית תנועתית הפוכה (תרגיל דחיפה ולאחריו תרגיל משיכה) / ביצוע של תרגיל לאגוניסט ומיד לאחריו לאנטגוניסט, שני תרגילים לאותה קבוצת שרירים או שני תרגילים לפלג גוף עליון/תחתון.
סיב שריר אדום (איטי) Type I muscle fibers / Slow twitch muscle oxidative fibers  סיבי שריר עשירים במרכיבים המאפשרים הפקת אנרגיה בתהליכים אירוביים. בעלי יכולת מהירות והפקת כוח נמוכה אך סבולת ממושכת.
סיב שריר וורוד Type IIa muscle fibers / Fast twitch oxidative muscle fibers  סיבי שריר עשירים במרכיבים המאפשרים הפקת אנרגיה בתהליכים אנאירוביים אך גם בתהליכים אירוביים. בעלי יכולת הפקת כוח גבוהה וסבולת בינונית.
סיב שריר לבן (מהיר) Type IIb muscle fibers / Fast twitch glycolytic muscle fibers סיבי שריר עשירים במרכיבים המאפשרים הפקת אנרגיה בתהליכים אנאירוביים. בעלי יכולת מהירות והפקת כוח גבוהה מאוד אך סבולת נמוכה.
סיבוב אגן לאחור Posterior pelvic tilt תנועה שחלקו העליון של האגן נע אחורה ומטה וחלקו התחתון נע לפנים ומעלה. מלווה בהשטחה של הלורדוזה המותנית.
סיבוב אגן לפנים Anterior pelvic tilt תנועה שחלקו העליון של האגן נע קדימה ומטה וחלקו התחתון נע אחורה ומעלה. מלווה בהגדלה של הלורדוזה המותנית.
סיבוב שכמות מטה Scapula medial (downward) rotation תנועה בה השכמה נע סביב הציר שלה תוך התקרבות של הקצוות התחתונים ביותר של השכמות אחת לשניה.
סיבוב שכמות מעלה Scapula lateral (upward) rotation תנועה בה השכמה נע סביב הציר שלה תוך התרחקות של הקצוות התחתונים ביותר של השכמות אחת מהשניה.
סינרגיסט (מסייע) Synergist שריר (או קבוצת שרירים) שמסייע לשריר אחר (האגוניסט) לבצע תנועה.
סף אנאירובי Anaerobic Threshold הנקודה בה הדרישות האנרגטיות של הגוף אינן מסוגלות להתקיים בעזרת תהליכים אירוביים בלבד. עצימות המאמץ בה שיעור ייצור הלקטאט לדם עולה על שיעור הסילוק ומתחילה הצטברות של לקטאט בדם.
סף הלקטאט / סף חומצת-חלב Lactate Threshold הנקודה בה רמת הלקטאט בדם עולה בצורה חדה מעבר לערכי הבסיס.
סף הצטברות הלקטאט בדם Onset Of blood Lactate Accumulation (OBLA) הנקודה בה רמת הלקטאט בדם מגיעה לערך של 4 מילימול.
סקלר Scalar משתנה שיש לו גודל אך אין לו כיוון.
סרגל המאמצים Gradated Exertion Table כלי עזר לתכנון, בנייה ובקרה על תכניות אימונים בצה"ל.
סרקומר Sarcomere יחידת התפקוד הבסיסית (הקטנה ביותר) של שרירי השלד.
ע
עבודה Work כוח שמופעל על מסה כלשהיא וגורם לו לתנועה.  
עייפות אקוטית Acute Fatigue ביטוי לעייפות קצרת-מועד הנובעת מעומס אימוני.
עייפות כרונית Chronic Fatigue ביטוי לתהליך ארוך מועד של עומס הגורם לעייפות שממנה קשה למתאמן להתאושש. 
עומס יסף / עומס גופני Physical Load עקרון יסוד בתורת האימון המדגיש את הצורך להעמיס על הגוף על מנת ליצור גירוי לתהליך שיביא בסופו לפיצוי-יסף.
עומס-יתר Over-load מאמץ / עומס גופני שאינו מאפשר לגוף להתאושש ממנו בתוך פרק זמן סביר ולהגיב בפיצוי יסף מכיוון שהוא גבוה מיכולת הגוף לבצע תהליכים אלה.
עכבה עצבית Neural inhibition מנגנון הגנה המפחית מתח שרירי במאמצים הקרובים למקסימום על מנת להגן על השריר מנזק.
עליון Superior שממוקם בחלקו העליון של הגוף.
עצימות Intensity המרכיב האיכותי של האימון כגון המהירות, ההתנגדות וכו'. העומס שכנגדו הגוף פועל.
פ
פארטלק Fartlek המילה השוודית ל"משחקי מהירות". שיטת אימון לאימוני רצף הכוללת שינויי קצב במהלך הריצה.
פחמימות Carbohydrate קבוצה גדולה של תרכובות אורגניות הנמצאות במזונות וברקמות שכוללים פחמן, מימן וחמצן ויכולים להתפרק במסגרת תהליכי הפקת אנרגיה בגוף.
פיזיולוגיה Physiology המדע העוסק בחקר התפקוד המכני, הפיזי והביוכימי של הגוף.
פיצוי יסף Super-compensation השיפור ביכולת הגופנית שמושג כתוצאה מהיחס בין העומס לבין התאוששות.
פיתוח גוף Bodybuilding ענף ספורט בו גודל השריר, היכולת להבחין בין שרירים שונים והסימטריה קובעים את המנצח.
פליאומטרי Plyometric שיטת אימון בה  מבצעים כיווץ אקסצנטרי מהיר ולאחריו כיווץ קונצנטרי חזק. לרוב התרגילים כוללים קפיצות או ניתורים. מתאימה במיוחד לשיפור החוזק המתפרץ.
פנימי Internal שממוקם בשכבה פנימית יחסית של הגוף.
פעילות גופנית Physical activity פעילות / תנועה שמופקת ע"י שרירי השלד ודורשת הוצאה אנרגטית מוגברת. פעילות גופנית שאינה יזומה מתבצעת במסגרת הפעילות היום-יומית כגון עלייה במדרגות, גינון וכדומה. פעילות גופנית יזומה מתבצעת לשם שיפור הכושר הגופני והבריאות.
פעילות לא מחזורית A-Cyclic Skills שילוב של מגוון רחב של תנועות המשלב יכולות מוטוריות מגוונות בפעולה אחת.
פעילות מחזורית Cyclic Skills פעילות המבוצעות תוך חזרה על תנועות של אותה יכולת מוטורית (לדוגמא – ריצה, רכיבה על אופניים, שחייה).
פציעה טראומטית Over-load / Acute / Traumatic Injury אירוע חד פעמי משמעותי, בו מופעל כוח גדול ופתאומי מעבר ליכולת הספיגה של רקמות הגוף, הגורם לנזק ופגיעה בשלמות הרקמות בדרגות שונות.
פציעת שימוש-יתר Over-use Injury פציעה הנגרמת כתוצאה מכוחות קטנים המופעלים על איבר או רקמה בתדירות גבוהה וגורמים לנזק ופגיעה בשלמות הרקמה מעבר ליכולת התיקון הטבעית של הגוף.
פרונציה Pronation סיבוב האמה פנימה ביחס למרפק.
פרופריוספציה Proprioception תחושת העומק במפרק (תחושת המיקום יחסי). האינפורמציה החושית המגיעה מקולטנים בגוף שמדווחים על מצבו ומיקומו של הגוף בחלל ותפיסת מצב הגוף הנובעת מאינפורמציה זו.
פרטובציה Perturbation ערעור (הפרעה) חיצוני קל של שווי המשקל של הגוף.
פרטניות Individuality  עקרון יסוד בתורת האימון המדגיש את הצורך להתאים את תכנית האימונים והאימון הבודד לפרט על מנת לייעל את תהליך האימון ולהפחית את הסיכון לפציעות.
פשיטה Extension הגדלת הזווית במפרק.
פשיטת-יתר Hyper-Extension הגדלת הזווית במפרק מעבר ל-180 מעלות.
צ
צווארי Cervical האזור הצווארי של הגוף. מתחיל מעל הגו ומסתיים בראש.
צידי Lateral שממוקם בצידו של הגוף.
צמד כוחות Force couple שני שרירים הממוקמים בכיוונים מנוגדים ופועלים יחד ליצירת תנועה סיבובית.
צריכת החמצן המרבית / הספק אירובי Maximal aerobic capacity / VO2max / Aerobic power כמות החמצן המרבית שהגוף יודע לקלוט ולנצל לטובת הפקת אנרגיה. יכולה להימדד באופן יחסי (מ"ל / ק"ג / דקה) או באופן מוחלט (ליטר / דקה).
ק
קדמי Anterior שממוקם בחלקו הקדמי של הגוף.
קו הכובד Line of gravity קו דמיוני היוצא ממרכז הכובד אל בסיס התמיכה.
קטאבולי Catabolic תהליכי פירוק של רקמות הגוף.
קיניזיולוגיה Kinesiology תורת התנועה.
קינסתזיה Kinesthesia / kinesthesis תחושת התנועה. החוש שמאפשר למוח להיות מודע לתנוחה ולתנועה של האיברים בחלקים שונים של הגוף, זאת באמצעות קולטני התמצאות שמשגרים אותות משרירים, מפרקים וגידים. 
קירוב Adduction תנועה במישור החזיתי - קירוב האיבר אל מרכז הגוף.
קירוב אופקי Horizontal Adduction הקטנת הזווית שבין הזרוע/ ירך לגוף ממצב התחלתי של כפיפה בכתף/ ירך (ידיים לצדי הגוף) לכיוון קדמי במישור האופקי.
קלוריה Calorie (Cal) יחידת מידה לחום ואנרגיה. כמות החום הדרושה כדי לחמם 1 גרם מים במעלת צלזיוס אחת, בלחץ של אטמוספירה אחת. בשפת הדיבור השגורה, הכוונה היא לקלוריה גדולה, כלומר קילו-קלוריה (Kcal). קילו-קלוריה היא אלף קלוריות, כלומר הכמות הדרושה לחימום ליטר מים במעלת צלזיוס אחת.
קצב הלב Heart Rate (HR) מספר הפעמים שהלב מתכווץ ומרפה בדקה.
קצב הלב במנוחה Resting heart rate (RHR) קצב הלב שנמדד לאדם במצב מנוחה מוחלטת (לרוב במצב שכיבה עם היקיצה משינה / לאחר מנוחה של מספר דקות).
קצב הלב המרבי Maximal heart rate (MHR) קצב הלב הגבוה ביותר שאדם יכול להגיע אליו. נקבע בעיקר גנטית, באמצעות מערכת העצבים המרכזית, אך גם על-ידי המורפולוגיה והפיזיולוגיה של הלב עצמו. הגורם העיקרי המשפיע עליו הוא גיל אך גם לכושר גופני עשויה להיות השפעה שולית עליו.
קצב חילוף חומרים במנוחה Resting metabolic rate (RMR) / Basal metabolic rate (BMR) כמות האנרגיה שהגוף מוציא ביום במצב מנוחה על מנת לקיים את עצמו.
קצב ייצור כוח Rate of Force Development (RFD) הקצב בו כוח נוצר. מחושב ע"י חלוקת השינוי בכוח לשינוי בזמן.
קרב מגע Hand to hand combat לחימה ללא שימוש בנשק חם.
קרבני Proximal קרוב למרכז הגוף.
קרינה Radiation צורה של התפשטות (מעבר) אנרגיה. אינה נזקקת לתווך חומרי למעבר (בניגוד להסעה והולכה).
ר
רחיקני Distal רחוק ממרכז הגוף.
ריבוי נימי דם (קפילריזציה) Capillarization יצירת נימי דם חדשים, התארכותם והתעבותם וכפועל יוצא עלייה בצפיפות הרשת הקפילרית שאחראית להסעת חמצן וחומרים מזינים לשרירים הפעילים וסילוק הפסולת המצטברת.
רכיב דוחס של הכוח  Compression force הרכיב של הכוח שגורם למאמץ דחיסה. רכיב כוח זה גם גורם לייצוב / קיבוע הגוף.
רכיב מסובב של הכוח Rotational force הרכיב של הכוח שיוצר מומנט.
רכיב מפרק של הכוח Tension / Traction force הרכיב של הכוח שיוצר מאמץ מתיחה.
רפלקס המתיחה Stretch reflex התכווצות של השריר כתגובה למתיחה. מופעל ע"י כישור השריר ונועד למנוע קרעים בשריר כתוצאה ממעבר של השריר מהתחום האלסטי לתחום הפלסטי.
רצועה Ligament רקמת חיבור בין שתי עצמות או רקמה שמחזיקה מפרק במקומו.
רציפות Continuity עקרון יסוד בתורת האימון המדגיש את הצורך לשמור על מרווחים מתאימים בין האימונים על מנת שלא לאבד את פיצוי היסף שהושג בעקבות האימון הקודם.
רקמה Tissue צבר תאים, וחומרים בין-תאיים, בעלי מוצא, תפקוד ומבנה משותפים, האחראים על ביצוע פעולה מסוימת אחת או יותר. בגוף קיימות ארבע סוגי רקמות עיקריות: רקמת עצב, רקמת שריר, רקמת אפיתל ורקמת חיבור.
ש
שומן Fat חומצות שומן הן קבוצה של תרכובות אורגניות בעלת תפקידים שונים בגוף: המרכיב העיקרי בממברנת התא, הובלה בזרם הדם של ויטמינים ספציפיים (מסיסים בשומן), מרכיב יסוד בהורמונים שונים, עתודות (רזרבות) אנרגיה בגוף – מפירוק שומן מתקבלת אנרגיה רבה יותר מאשר מפירוק פחמימות וחלבונים.
שחרור Cool-down חלקו האחרון של האימון שמטרתו מעבר הדרגתי מהאימון למצב מנוחה. כתלות בעצימות ומשכו של האימון, השחרור יכלול מעבר הדרגתי למצב מנוחה (על מנת לאפשר לקצב הלב לחזור בהדרגה לקצב המנוחה), תרגילי מתיחות ושחרור שונים.
שיטת ההפשטה Drop set / Stripping שיטת אימון מעולם אימוני ההתנגדות – ביצוע מספר חזרות נתון עם התנגדות מסוימת עד למצב שבו לא ניתן לבצע חזרה נוספת, הפחתת ההתנגדות וביצוע של מערכה נוספת ללא מנוחה. באופן זה יש לבצע כ-3-4 מערכות ללא מנוחה.
שיטת ההתשה מוקדמת Pre-exhaustion שיטת אימון מעולם אימוני ההתנגדות - ביצוע תרגיל מבודד לקבוצת שרירים מסוימת ולאחר מכן תרגיל מורכב לאותה קבוצת שרירים.
שיטת החזרות הכפויות Forced Repetitions שיטת אימון מעולם אימוני ההתנגדות – לאחר התשת השרירים המבצעים את הפעולה, נעזרים בבן זוג לאורך כל טווח התנועה של התרגיל לצורך השלמה כמות החזרות במערכה (1-2 חזרות נוספות).
שיטת החזרות השליליות Forced negatives שיטת אימון מעולם אימוני ההתנגדות – הסתייעות בן זוג בשלב הקונצנטרי של התרגיל וביצוע של התרגיל בשלב האקסצנטרי ללא סיוע בן הזוג )מכיוון ובכיווץ אקסצנטרי ניתן להפיק 20-40 אחוז יותר כוח מאשר בכיווץ קונצנטרי).
שיטת הפירמידה Pyramid שיטת אימון מעולם אימוני ההתנגדות בה קיים יחס הפוך בין כמות החזרות למשקל המורם. בפירמידה עולה בכל מערכה מעלים את ההתנגדות ומפחיתים את מספר החזרות.
שיטת הפירמידה ההפוכה Reverse Pyramid שיטת אימון מעולם אימוני ההתנגדות – בכל מערכה הפחתת ההתנגדות והעלאת מספר החזרות.
שיטת הפירמידה כפולה / עולה ויורדת Double Pyramid שיטת אימון מעולם אימוני ההתנגדות – ביצוע מספר מערכות, כאשר בכל מערכה מגדילים את ההתנגדות ומפחיתים את מספר החזרות ולאחר מכן ביצוע מספר מערכות כאשר מפחיתים את ההתנגדות ומגדילים את מספר החזרות.
שיטת הרמייה  Cheating system שיטת אימון מעולם אימוני ההתנגדות - לצורך השלמת כמות החזרות במערכה, שינוי של טכניקת הביצוע של התרגיל תוך שימוש בתנודות ותנופות על מנת לערב קבוצות שרירים נוספות. התמדה בביצוע שיטת אימון זו עלולה לגרום לפציעות ולפגום באפקטיביות האימון.
שריר חיצוני Extrinsic muscle השרירים בשכבה החיצונית של הגוף. משמשים להפקת תנועה.
שריר חלק Smooth muscle השרירים בדפנות האיברים הפנימיים וכלי הדם. שריר בעל מבנה אחיד בציטופלזמה. תאיו קטנים ובעלי גרעין אחד בלבד. תאי השריר החלק מתכווצים לאט יותר משרירי השלד. השרירים החלקים אינם נתונים לשליטה רצונית כמו שרירי השלד, אלא מופעלים על ידי מערכת העצבים האוטונומית.
שריר לב Cardiac Muscle / Heart muscle / Myocardium השריר המרכיב את השכבה האמצעית של הלב ומאפשר לו את יכולת הכיווץ שלו. דומה במבנהו המשורטט לשריר שלד, אך גם בעל תכונות של שריר חלק. בלב אין יחידות מוטוריות והוא מתכווץ על פי עיקרון הכול או לא כלום. הלב בעל יכולת כיווץ עצמית ללא גירוי חיצוני בזכות תאים ייחודים, אך קצב הלב מווסת על ידי מערכת העצבים האוטונומית.
שריר פנימי Intrinsic muscle השרירים העמוקים / הפנימיים הקרובים ביותר לשלד. משמשים לייצוב מבנים גרמיים כגון מפרקים.
שריר שלד / שריר משורטט Skeletal muscle / Striated muscle שרירים שמאפשרים את תנועת או ייצוב חלקי הגוף. תפקודם נתון לשליטה מודעת או רצונית, ורובם מחוברים בגידים לעצמות השלד. תא השריר הוא תא גדול מאוד ומרובה גרעינים. כל תא שריר מכיל סיבי שריר קטנים בשם מיופברילות (Myofibrils) המסוגלים להימתח באופן פאסיבי ולהתכווץ באופן אקטיבי. המיופיברילות מורכבות מסרקומרים ומראם במיקרוסקופ אור כולל סדר מחזורי של קטעים בהירים וכהים לסירוגין, המשווים לשריר מראה משורטט. התקצרות סיבוני השריר יחד, מביאה להתכווצות השריר.
שרשרת קינמטית סגורה Closed kinematic chain כאשר קצה האיבר הנע מקובע ואינו יכול לנוע, לדוגמא רצפה, כך שכול תנועה במפרק אחד שנמצב באיבר המקובע תגרום לתזוזה קואורדינטיבית של שאר המפרקים באיבר. בשרשרת תנועתית סגורה (להבדיל מהשרשרת הפתוחה) יש מעין תגובת שרשרת ואי אפשר להחליט האם לבודד מפרק אחד ולהניע מפרק אחר- התנועה צריכה להתרחש בכול המפרקים שבשרשרת.
שרשרת קינמטית פתוחה Open kinematic chain כאשר קצה האיבר הנע איננו מקובע, כך שניתן להחליט האם להניע מפרק אחד, שניים או להניע מפרק אחד מבלי שתתרחש תנועה במפרקים האחרים.
ת
תא Cell היחידה התפקודית הקטנה והבסיסית ביותר של כל היצורים החיים.
תא דם אדום Red blood cell (RBC) / Erythrocytes המרכיב העיקרי של הדם. הם אלו המקנים לדם את צבעו האדום, והם אחראים לתפקידו העיקרי של הדם: נשיאת חמצן אל כל תאי הגוף וסילוק פחמן דו-חמצני מתאי הגוף.
תא דם לבן White blood cell (WBC) / Leucocytes תא דם השייך למערכת החיסון, כלומר רכיב בדם המשתתף - באופן פעיל או סביל - בהגנת הגוף מפני פולשים ומזיקים (פתוגנים).
תאוצה Acceleration קצב שינוי המהירות של גוף כלשהוא (חיובית או שלילית).
תדירות אימונים / צפיפות אימונים Training Frequency / Training Density  מספר האימונים ביחידת זמן נתונה.
תדירות הגירוי Rate coding קצב הגירוי החשמלי של יחידה מוטורית.
תיאום עצבי-שרירי (קואורדינציה) Coordination ויסות של אלמנטים שונים לכדי פעולה משולבת והרמונית אחת, או תיאום בין החושים לבין פעולה שרירית מתוכננת כלשהיא או לצורך השגת מטרה משותפת ביעילות מרבית.
תיאום תוך שרירי (סינכרוניזציה) Synchronization ההפעלה במקביל של יחידות מוטוריות שונות בשריר.
תכנית אימונים Training סדרה של אימונים בודדים המאורגנים יחדיו ע"פ עקרונות תורת האימון על מנת לשפר יכולות ייעודיות לביצוע משימה מסוימת.
תמס שריר / רבדומיוליזיס Rhabdomyolysis סינדרום קליני וביוכימי הנגרם כתוצאה מנזק או קריעה של הממברנה שעוטפת את שרירי השלד (הסרקולמה) בעקבות פעילות גופנית חריגה שאינה מותאמת ליכולת הגופנית. בעקבות הפגיעה נגרם שחרור של תכולת תאי השריר למחזור הדם. חלק מהחומרים המגיעים למחזור הדם בכמות גדולה הם רעילים ומסוכנים.
תסמונת אימון-יתר מונוטוני Monotonous program overtraining תסמונת אימון-יתר שנגרמת ממחסור בגיוון בתוכנית האימונים וגורמת לעצירה בהתקדמות או לירידה בכושר הגופני.
>תסמונת ההפיכות Detraining Syndrome תסמונת שעשויה לקרות כאשר האימונים מופסקים בכוונה או שלא בכוונה ועלולה לגרום למגוון תסמינים ביניהם: נדודי שינה, חרדה, דכאון, ושינויים במערכת הלב וכלי הדם (קרדיו-וסקולרית).
תפוקת לב Cardiac Output (Q) כמות הדם שהלב מסוגל להזרים בדקה. מחושבת כנפח הפעימה כפול קצב הלב (HRxSV=Q).
תקופתיות ומחזוריות Periodization עקרון יסוד בתורת האימון המדגיש בנייה שיטתית והגיונית של התהליך האימוני וגורמי האימון שבו על ידי העלאת והפחתת הדרישות הגופניות בנקודות זמן מוגדרות (מחזורים) על מנת לאפשר יעילות מרבית בתהליך האימון ולצורך שיפור יכולות גופניות ייחודיות בנקודות זמן מוגדרות מראש.
תרגיל מורכב Compound exercise תרגיל שמפעיל שני מפרקים או יותר.
תרגיל פשוט / מבודד Isolated exercise תרגיל שמפעיל מפרק אחד.