מילון מונחים
ראשי

הנחיות פרטניות לביצוע פעילות גופנית באמצעות אמצעי עזר:

חבלים (שאינם מעוגנים למתקן החבל)
 1. חובה לבדוק תקינות החבלים טרם השימוש (שלמות חבל / ללא עובש / ללא ריקבון). אין להשתמש בחבל שאינו תקין.
 2. את החבל יש לעגן למקום מקובע ( עמוד,עץ, סולם שוודי) ולא למתקני חשמל!
  א. במידה ונקודת העיגון מחוברת בעזרת ברגים, על הברגים להיות מחוזקים ולא רופפים.
  ב. נקודת העיגון לא תהיה חלודה, רקובה, שבורה או סדוקה.
  ג. עיגון לעץ יהיה רק כשהגזע עבה, יציב ואינו מאפשר תזוזה בעת ניסיון להנעתו, אין לחבר את החבל לענפים של העץ אלא לגזע בלבד.
  ד. אין לעגן את החבל לנקודות חלקות או משומנות.
  ה. את החבל יש לעגן לנקודה בגובה המותניים של המתאמנים.
  ו. לפני השימוש בחבל, יש לבצע בדיקת "עומס פי 2" (משיכה של שני מתאמנים בו זמנית), על מנת למנוע התנתקות החבל מנקודת העיגון.
  ז. בשימוש בשני חבלים בו זמנית, יש לקשור כל אחד מהם לנקודת עיגון בעלת קיבוע אנכי- כך החבל לא ינוע מעלה או מטה.
צמיגים
 1. יש לוודא תקינות הצמיגים.
 2. גודל הצמיג יותאם לגובה/משקל המתאמן – עד 70% ממשקל גוף.
 3. אחיזת הצמיג תעשה באחיזה תחתית.
 4. אין להרים צמיג מעל גובה הכתפיים.
 5. בזמן הרמת צמיג יש להשעין את הגוף לפנים ובניצב, כך שהצמיג לא ייפול חזרה על המתאמן.
 6. במידה והצמיג נשמט, יש להרחיק את הגפיים מהצמיג.
 7. הקפד/י על עקרונות הרמה נכונה. כלומר, מרכז הכובד של הצמיג צריך להיות קרוב ככל שניתן למרכז הכובד של גוף המתאמן.
ארגזי פעולה (ברוסים)
 1. יש לוודא תקינות ארגזי הפעולה (ברוסים). ארגז שבור, סדוק או שיוצאים ממנו חפצים חדים כגון מסמרים/ ברגים וכו' – פסול לשימוש!
 2. מילוי הארגזים יהיה עם חול בהתאם למשקל הנדרש.
 3. אחיזת הארגז תעשה באחיזה תחתית או בידית הנשיאה.
 4. אין להרים ארגז מעל גובה המותניים.
 5. במידה והארגז נשמט, יש להרחיק את הגפיים מהארגז.
 6. הקפד/י על הרמה נכונה בהתאם לעיל.
שקי פק"ל
 1. יש לוודא תקינות השקים.
 2. מילוי השקים יהיה עם חול בהתאם למשקל הנדרש.
 3. אחיזת השק תעשה בשתי הצורות הבאות:
  א. בחלק העליון של הגב, בין השכמות ונוח לאחיזה.
  ב. בחלק הקדמי של הגוף, קרוב למרכז הגוף ונוח לאחיזה (ניתן לאחוז כשהזרועות בהצלבה).
 4. הקפד/י על עקרונות הרמה נכונה בהתאם הרשום לעיל.