מילון מונחים
דגשי בטיחות
ראשי > אימוני התנגדות - מערך אימון 10 - לימוד טכניקת תרגילי התנגדות (אימון מתודי ראשון בכל רמת עומס חדשה)
מערך אימון 10 - לימוד טכניקת תרגילי התנגדות (אימון מתודי ראשון בכל רמת עומס חדשה)
סוג האימון אימון התנגדות מתודי ללימוד טכניקת ביצוע
תרגילי התנגדות שונים (חובה בכל רמת עומס חדשה בסרגל לאימוני התנגדות וכוח)
מטרות האימון הקניית טכניקה נכונה לביצוע תרגיל התנגדות
משך האימון 45-60 דקות
מקום האימון שטח פתוח / אולם / מסלול מכשולים
ציוד נדרש אמצעי העזר בתרגיל אם קיים
ידע קודם נדרש לא נדרש

1
מבוא
1-3 דקות

ציון נושא האימון, מטרותיו,
והוראות הבטיחות הרלוונטיות. הגדרת שיטת הפעולה.
בכל אימון ייבחרו 5-8 תרגילים אשר ילמדו בסדר הבא:

  • הדגמה
  • ציון השרירים הפעילים
  • הסבר מילולי מנח
  • הסבר מילולי טווח תנועה
  • דגשים וטעויות נפוצות

ניתן לבצע שלב זה בכל אחד מאימוני ההתנגדות במידה והתרגיל חדש למתאמנים.

2
חימום סטטי
2 דקות
תרגילי תנועה וחימום מפרקים (מלמעלה למטה ובהתאמה לתרגילים באימון)
ראה אוצר תרגילים
3
חלק עיקרי
30-45 דקות

המדריך מציג תרגיל מסוים על פי הסדר המופיע במבוא.
תרגול מספר חזרות בודדות תוך מתן תיקונים ודגשים נוספים ע"י המדריך.
ביצוע שני סטים מכל תרגיל.
מנוחה בין הסטים תאפשר התאוששות לצורך שימור איכות הביצוע של התרגיל.

המדריך מתקן טעויות
מומלץ להשתמש באולם מראות להגברת המודעות של המתאמן לביצועו.

4
שחרור
5 דקות
ביצוע תרגילי שחרור ומתיחות לשרירים הרלוונטיים שפעלו באימון
ראה אוצר תרגילי מתיחות.
מנח המתיחה (עמידה, ישיבה או שכיבה) יינתן בהתאם לתזמון האימון במהלך היום ועל פי רמת גמישות המתאמנים.
5
סיכום
2 דקות
  • בחינה האם הושגו מטרות האימון
  • מתן משוב למתאמנים על האימון
  • מתן דגשים לקראת האימונים הבאים