מילון מונחים
דגשי בטיחות
ראשי > אימונים משולבים - פיתוח מרכיבי כש''ג שונים - מערך אימון15 – אימון כוח מתפרץ, זריזות ומהירות (כז"מ)
מערך אימון15 – אימון כוח מתפרץ, זריזות ומהירות (כז"מ)
סוג האימון אימון זריזות ומהירות
מטרות האימון 1. פיתוח זריזות
2. פיתוח מהירות
משך האימון 30-60 דקות
מקום האימון שטח פתוח / אולם / מסלול מכשולים
ציוד נדרש משרוקית, קונוסים

1
מבוא
3-5 דקות

ציון נושא האימון, מטרותיו, והוראות הבטיחות הרלוונטיות.
הזריזות והמהירות חשובות לביצוע מטלותיו הצבאיות הגופניות של החייל.
יכולתו של החייל לשנות כיוון ולהאיץ חשובה לשיפור ביצועיו, ובנוסף הטלת עומס מגוון ורב כיווני על המערכות השונות (בעיקר על מערכת השלד) עשויה להפחית את היארעות הפציעות וחומרתן..

2
חימום דינמי
7-10 דקות

חימום הכולל ריצה בקצב קל ומתגבר עד לקצב בינוני תוך שילוב תרגילי תנועה בדגש על פלג הגוף התחתון.

 • יש לשלב מספר מקטעים קצרים (20-40 מ') של ריצה מתגברת עד לקצב מהיר.
 • ניתן להוסיף שינויי כיוון לקראת סופו של החימום.

מתוך אוצר התרגילים לחימום דינמי בתיק זה:

3
חלק עיקרי
20-30 דקות

ביצוע 2-3 מערכות, משך כל מערכה עד 10 דקות.
מנוחה בין מערכות 3-4 דקות.

תרגילים מתאימים לפיתוח זריזות ומהירות צריכים להתבצע בפרק זמן קצר ביותר (לא יותר מ-20 שניות עבודה ברצף) ובמהירות המרבית.

מבחר התרגילים בהם ניתן להשתמש מגוון ותלוי במשתנים רבים (מספר המתאמנים, רמת הקבוצה, אמצעי העזר, שטח האימון).
להלן מס' דוגמאות לתרגילים מתאימים:

 • יציאה לריצה קצרה (10-20 מ') במהירות המרבית ממצבים שונים – שכיבה על הבטן, שכיבה על הגב, ישיבה, עמידה שפופה, עמידה עם הגב למדריך וכו'.
 • ריצה מנקודה לנקודה (לדוגמא בין שני קונוסים) במרחק קצר – לדוגמא הלוך חזור 4 פעמים בין קונוסים במרחק 10 מ'.
 • שינויים של מנח הגוף – ניתן לבצע במס' דרכים:
  א. הקבוצה עומדת מול המדריך (או במעגל סביבו) ועל פי הנחייתו משנה את מנח הגוף וחזרה למצב ההתחלתי (שכיבה על הבטן וחזרה מהירה לעמידה, שכיבה על הגב, ישיבה וכו').
  ב. סידור קונוסים בטור – בכל קונוס שינוי מנח הגוף והמשך ריצה לקונוס הבא
 • סידור קונוסים בטור וביצוע תרגילים שונים –התקדמות בין הקונוסים בסלאלום, התקדמות שני קונוסים קדימה-קונוס אחורה, קפיצה מעל קונוס שני וכו'.
 • סידור קונוסים בשני טורים – התקדמות באלכסון מקונוס לקונוס.
 • משחקונים שונים – לדוגמא חלוקה למספרי 1 ו2, לפי הנחיית המדריך 1 תופס את 2 והחלפה כל מס' שניות (יש להקפיד לא לעבור את זמן העבודה הרצוי), תופסת "עכברים" בה מי שנתפס נעמד במקום וחוזר למשחק רק לאחר שאחד המשתתפים עובר בין רגליו וכו'.

הזריזות והמהירות מושפעות מאוד מעייפות כללית, לכן יש לוודא התאוששות מספקת בין המערכות ובין החזרות.
יחס עבודה מנוחה רצוי הינו 1 ל-6 עד 10.
ככל שזמן העבודה יהיה קצר יותר, יחס עבודה מנוחה יהיה קטן יותר.
לדוגמא, על מקטע עבודה של 5 שניות ניתן לבצע מנוחה של 30 שניות ובמקטע עבודה של 10 שניות מומלץ לבצע מנוחה של 80 שניות.
את המנוחה מומלץ לבצע בעמידה או בפעילות גופנית קלה מאוד.

4
שחרור
5 דקות
ביצוע תרגילי שחרור ומתיחות לשרירים הרלוונטיים שפעלו באימון

ראה אוצר תרגילי מתיחות.
מנח המתיחה (עמידה, ישיבה או שכיבה) יינתן בהתאם לתזמון האימון במהלך היום ועל פי רמת גמישות המתאמנים.

5
סיכום
2 דקות
 • בחינה האם הושגו מטרות האימון
 • מתן משוב למתאמנים על האימון
 • מתן דגשים לקראת האימונים הבאי