מילון מונחים
דגשי בטיחות
ראשי > אימונים צבאיים - מערך אימון 23 – אימון / תחרות ריצת ניווט
מערך אימון 23 – אימון / תחרות ריצת ניווט
סוג האימון ריצת ניווט
מטרות האימון 1. שיפור יכולת הניווט והתמצאות בשטח תוך כדי חשיבה תחת לחץ.
2. יצירת אווירה תחרותית חיובית.
3. פיתוח הספק אירובי, סבולת אירובית, סבולת אנ-אירובית.
• מידת ההשפעה על מרכיב מסוים תלויה במרחק הריצה בפועל, בקצב הריצה, ובחלוקת הריצה של כל מנווט
(רץ לאט לאורך כל הניווט, רץ מהר ועוצר להתאוששות וכו').
משך האימון 30-90 דקות
מקום האימון שטח הניווט המוגדר
ציוד נדרש נקודות ציון (נ.צ) פזורות ומסומנות בשטח הניווט, מפות לכל חוליה (כולל תיאורי נקודות ציון), כרטיסיות עם ספחים לסימון הנקודות בכל נקודה או כרטיסיות אלקטרוניות, עטים / טושים לכל חוליה.

1
מבוא
5-10 דקות
ציון נושא האימון, מטרותיו, והוראות הבטיחות הרלוונטיות.
ריצת הניווט התפתחה במדינות סקנדינביה למטרת אימון צבאי בתחום הניווט.
הסבר על מפות הניווט והסימונים המופיעים בהם:
• נקודות התחלה וסיום.
• צפון במפה.
• נקודות ציון (נ.צ) במפה (וכיצד לזהותה בשטח – סימון אדום לבן) ותיאור תחנה.
• הסבר על סימון קוד האימות של הנקודות ציון (נ.צ) בכרטיסיה במיקום הנכון.
• גבולות גזרה ואזורים אסורים.
חלוקת הקבוצה לחוליות ניווט (או למנווטים בודדים במקרה של קבוצה מתקדמת).
חלוקת החוליות לזינוקים במקרה הצורך.

האימון יבוצע ע"פ הוראות קחצ"ר בנושא כושר קרבי מס' 20.
אין לפצל את חוליות הניווט במהלך הריצה ו/או להשאיר את אחד מחברי החוליה מאחור, על החוליה לנווט יחדיו.
בכל חוליה יש לקחת את הציוד הנדרש ע"פ הוראות הבטיחות.
יש להגדיר זמן גג לכל חוליה (זמן הניווט המרבי המותר מרגע הזינוק).
איחור לשעת גג מלווה בפסילה.

2
חימום דינמי
3 דקות
חימום הכולל ריצה בקצב קלתוך שילוב תרגילי תנועה.
מתוך אוצר התרגילים לחימום דינמי.
היות והזינוק מתבצע בדירוג, יש להנחות את המתאמנים לבצע חימום עצמאי בסמוך לזמן הזינוק.
3
חלק עיקרי
25-70 דקות
הזנקת חוליות הניווט בצורה מדורגת (אם נדרש) וביצוע הניווט על פי ההוראות וההנחיות (ראה נספחים למערך אימון זה).
4
שחרור
5 דקות
ביצוע תרגילי שחרור ומתיחות לשרירים הרלוונטיים שפעלו באימון
ראה אוצר תרגילי מתיחות.
מנח המתיחה (עמידה, ישיבה או שכיבה) יינתן בהתאם לתזמון האימון במהלך היום ועל פי רמת גמישות המתאמנים.
5
סיכום
2 דקות
• בחינה האם הושגו מטרות האימון
• מתן משוב למתאמנים על האימון
• מתן דגשים לקראת האימונים הבאים

 


נספחים למערך אימון - ריצת ניווט

ריצת ניווט מסלול נתון
חלק עיקרי
25-70 דקות
בניווט נתון ישנו מסלול מעגלי וקבוע.
יש לרוץ לנקודות שמוכתבות לפי סדר הופעתן על המפה.
המטרה היא איסוף את כל הנקודות שהוכתבו בזמן המהיר ביותר.
ריצת ניווט מסלול בחירה (סקור)
חלק עיקרי
25-70 דקות
בניווט בחירה ישנן נקודות ציון (נ.צ) רבות פזורות בשטח.
הרצים בוחרים לאילו נקודות ציון לרוץ בזמן שהוקצב לניווט.
לכל נקודה ערך שונה בהתאם למרחק שלה מנקודת הזינוק.
המטרה להגיע לניקוד מרבי בזמן שהוקצב.
לפיכך, ישנה חשיבות לאיסוף הנקודות בעלות הערך הרב ביותר ולאו דווקא לאיסוף של יותר נקודות ציון.

יינתן זמן סיום לניווט שהוא שונה מזמן הגג לניווט.
חריגה מזמן הסיום שהוגדר תלווה בהפחתת נקודות על פי ערך קבוע מראש.
בכל מקרה, אין לאחר לשעת הגג.

ריצת ניווט כוכב
חלק עיקרי
25-70 דקות
ניווט כוכב מבוצע ביציאה מנקודת מוצא משותפת, ריצה לתחנה מסוימת וחזרה לנקודת המוצא.
המנווט מקבל מפה בעלת נקודת ציון אחת או שתיים בנקודת המוצא, מנווט לנקודה זו, וחוזר חזרה לנקודת המוצא.
בנקודת המוצא, יקבל מפה חדשה הכוללת נקודה / נקודות ציון אחרות.
מטרת הניווט זה הינה השלמת כלל הנקודות בזמן הקצר ביותר או השלמת מירב הנקודות בפרק הזמן שהוגדר.

זהו ניווט בדרגת קושי נמוכה ומומלצת למתחילים.
שיטה זו בונה ביטחון עצמי למנווטים, היות והמנווט מתמקד כל פעם בנקודה אחת או שתיים.
עם זאת, ניתן לשלב דרגות קושי גבוהות לנווטים מתקדמים יותר.
ניווט בשיטה זו מאפשר שליטה טובה בקבוצה, היות ועל המנווטים לחזור בכל פעם לנקודת ההתחלה.

ריצת ניווט זיכרון
חלק עיקרי
25-70 דקות
ניווט זיכרון מתבצע ללא מפה ברשות המנווט,רק כרטיסייה.
בכל תחנה (כולל בזינוק) ישנה מפה, עליה מסומנות שתי תחנות.
התחנה הנוכחית בה נמצא המנווט והתחנה אליה צריך להגיע המנווט.
ברגע הגעת המנווט לתחנה עליו להעתיק את הקוד לכרטיסייה ולאחר מכן לנווט לתחנה הבאה.

זהו ניווט בדרגת קושי גבוהה, המתאמנים לרצים מנוסים ומטרתו לשפר את יכולת הזיכרון וקריאת השטח של המנווט בזמן קצר.