מילון מונחים
דגשי בטיחות
ראשי > אימוני ריצה והליכה - מערך אימון 4 – אימון רצף משתנה (שינויי קצב / פארטלק)
מערך אימון 4 – אימון רצף משתנה (שינויי קצב / פארטלק)
סוג האימון אימון רצף משתנה
מטרות האימון עיקרי: הספק אנ-אירובי, סבולת אנ-אירובית, הספק אירובי.עיקרי: סבולת אירובית, הספק אירובי
משני: סבולת אנ-אירובית
מידת ההשפעה על מרכיב מסוים תלויה בזמן הפעילות הכולל, בחלוקת הקצבים וזמני המקטעים.
משך האימון 30-70 דקות
מקום האימון

שטח פתוח / מסלול ריצה / מסילה

ציוד נדרש שעון עצר.
מומלץ להשתמש בשעון קצב-לב / שעון קצב.

1
מבוא
1-3 דקות
ציון נושא האימון, מטרותיו, והוראות הבטיחות הרלוונטיות.
ע"פ הוראת קחצ"ר בנושא כושר קרבי מס' 4, והוראות הבטיחות הוראה מס' 5.3.
2
חימום דינמי
10-15 דקות

חימום הכולל ריצה בקצב קל ומתגבר עד לקצב בינוני תוך שילוב תרגילי תנועה הרלוונטיים לפלג הגוף התחתון.

  • יש לשלב מספר מקטעים קצרים (20-40 מ') של ריצה מתגברת עד לקצב מהיר.
  • חלקו העיקרי של האימון יהיה בהמשך ישיר לחימום ללא הפסקה.
מתוך אוצר התרגילים לחימום דינמי בתיק זה.
3
חלק עיקרי
20-50 דקות
ריצה / הליכה בעצימות משתנה (איטי ומהיר), יש לקבוע את משך, כמות וקצב המקטעים על פי הניסיון של המתאמנים, השלב בתוכנית האימונים ומטרת האימון.
לבחירת משתני המקטעים באימון ראה נספח למערך זה.
מומלץ לעיין בדגשים לריצה נכונה המופיעים בפרק זה.
4
שחרור
10 דקות
  • ריצת שחרור קלה במיוחד.
  • ביצוע מתיחות בדגש על פלג הגוף התחתון.
ראה אוצר תרגילי מתיחות.
מנח המתיחה (עמידה, ישיבה או שכיבה) יינתן בהתאם לתזמון האימון במהלך היום ועל פי רמת גמישות המתאמנים.
5
סיכום
2 דקות
  • בחינה האם הושגו מטרות האימון
  • מתן משוב למתאמנים על האימון
  • מתן דגשים לקראת האימונים הבאים

 


נספח למערך אימון רצף משתנה

טבלה א' - שינויי קצב מתונים

משתנה ערכים
משך זמן למקטע (דקות) קצב איטי: 3-4 דקות
קצב מהיר: 2-3 דקות
עצימות המקטע (אחוז מקצב הלב המרבי) קצב איטי: 70-75%
קצב מהיר: 85-95%
קצב הריצה (דקות לק"מ) על פי טבלה מס' 1 בפרק זה.
מספר שינויי הקצב 4-8


טבלה ב' - שינויי קצב עצימים

משתנה ערכים
משך זמן למקטע (דקות) קצב איטי: 2-3 דקות
קצב מהיר: 4-8 דקות
עצימות המקטע (אחוז מקצב הלב המרבי) קצב איטי: 70-75%
קצב מהיר: 85-95%
קצב הריצה (דקות לק"מ) על פי טבלה מס' 1 בפרק זה.
מספר שינויי הקצב 15-20